מדוע הפאנל הסולארי עם תאי השמש שנחתכו למחצה כל כך פופולרי?

פאנל סולארי רב-אוטובוסים מאמץ את טכנולוגיית רשת רב-אוטובוסים. טכנולוגיית רשת רב-אוטובוסים משתמשת בתכנון ריתוך תאי רשת רב-אוטובוסים כדי לשפר את יעילות התאים והרכיבים. בהשוואה לטכנולוגיית החמש-בר המקובלת, טכנולוגיית רשת רב-אוטובוסים מצמצמת את רוחב קו הרשת, מקצרת את מרחק העברת האלקטרונים ומפחיתה את התנגדות הסדרה הכוללת. היא יכולה להגדיל את כוח המודול ב -2.5% ולחסוך את צריכת להדביק כסף ב 30% ~ 50%. למודול רשת רב-אוטובוס יש אמינות גבוהה יותר והוא יכול להפחית ביעילות את הסיכון להיסדק בסוללה ולהישבר ברשת.

1.1

באמצעות סרטים עגולים, האור עדיין יכול להשתקף ולהשתמש בתנאי תאורה נמוכים, כך שלמוצרי רשת רב-אוטובוס יש תגובה טובה של תאורה נמוכה. יחד עם זאת, טכנולוגיית רשת רב-אוטובוסים תואמת למגוון טכנולוגיות סוללות ורכיבים. ייצור החשמל של מודולי רשת גבוה מזה של מודולים קונבנציונליים, ו- LCOE נמוך יותר, מה שמביא יתרונות רבים יותר ללקוחות הקצה.http://www.apex-solarenergy.com


זמן פרסום: דצמבר 31-2020